Fråga 2015/16:1205 Hyperloop i Sverige

av Mathias Sundin (L)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sverige behöver miljövänliga, snabba och pålitliga kommunikationer, och nu pågår en diskussion kring om och hur mycket höghastighetståg som ska byggas.

En ny teknik, kallad hyperloop, utvecklas nu på flera platser runt om i världen. Inledande beräkningar tyder på att den skulle vara mycket billigare än höghastighetståg och även avsevärt snabbare, över 1 000 kilometer i timmen. Sträckan Stockholm–Göteborg skulle ta ungefär en halvtimme, Stockholm–Luleå cirka en timme.

Flera regeringar har ställt sig positiva till denna nya teknik. Bland annat har president Obama intresserat sig, och den amerikanska regeringen har granskat om det inledande förslaget skulle fungera och slagit fast att det gör det. Slovakiens regering har skrivit avtal med ett hyperloopföretag.

Som sagt är tekniken ung, och mycket kan ändras, men utvecklingen går snabbt med många olika intressenter som bidrar, både företag och forskare. Att i dagsläget fastslå att vi ska bygga hyperloop vore för tidigt, men Sverige – regeringen eller en myndighet – kan utreda den som ett alternativ till höghastighetståg och se vad som behöver ske i utvecklingen för att det skulle vara ett realistiskt alternativ.

Hyperloop måste inte ställas direkt mot höghastighetståg, även om det känns aktuellt just nu, men oavsett tågens framtid är det ett intressant alternativ. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

 

Vad tänker statsrådet ta för initiativ för att utreda hyperloop som en möjlig kommunikationsform i Sverige?