Fråga 2015/16:1203 Rysk tillgång till Slite hamn på Gotland

av Lena Asplund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Nord Streamkonsortiet vill använda Slite hamn på Gotland i händelse av att planerna på att bygga ytterligare två nya gasledningar mellan Ryssland och Tyskland, det så kallade Nord Stream 2, blir verklighet. Konsortiet skulle i så fall, bland annat, ha tillgång till Slite hamn under flera års tid under det att de nya gasledningarna projekteras och byggs.

Redan när de första gasledningarna byggdes 2010-2011 fanns en diskussion om vilka säkerhetspolitiska risker det skulle medföra att låta ett konsortium, som till största delen ägs av ryska intressen, få tillgång till strategiskt viktiga hamnar i Sverige. Sedan dess har den säkerhetspolitiska situationen försämrats betydligt i och med den ryska aggressionen mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim.

Bara så sent som för några veckor sedan uttalade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov dessutom att Ryssland skulle vidta militära åtgärder mot Sverige om vi skulle gå med i Nato.

Med anledning av detta skulle jag vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

Vilka risker ser försvarsministern när det gäller att ge ett ryskdominerat konsortium, med nära band till den ryska regimen, tillgång till en av de strategiskt mest viktiga svenska hamnarna i det oroliga säkerhetspolitiska läge vi nu befinner oss i?