Fråga 2015/16:1200 Dubbel beskattning för pensionssparare

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Numera är avdraget för privat pensionssparande helt borttaget. Trots detta har ett stort antal sparare kvar autogiron med överföring till pensionssparande. Enligt Sveriges Radio rör det sig om närmare en halv miljon sparare.  Eftersom de inte längre kan göra avdrag i deklarationen för sitt sparande, innebär det att de beskattas dubbelt när de tar ut sina pengar i framtiden.

Enligt undersökningen av Sveriges Radio har endast 5 av 15 bolag inom sparande och försäkring tagit bort dessa autogiron för att skydda sina kunder. Övriga tio, däribland de stora bankerna Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken, har valt att inte ta bort autogirona. Deras kunder drabbas därmed hårt den dag de tar ut sina pensionsbesparingar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skydda pensionsspararna från denna dubbla skattesmäll?