Fråga 2015/16:1198 Expertskatten

av Mats Persson (L)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den globala konkurrensen blir allt hårdare. Det märks inte minst genom att konkurrens om talangerna och experterna skärps när möjligheten att kunna rekrytera nyckelkompetenser är avgörande för att verksamheter ska kunna växa. För att stärka länders konkurrenskraft har många länder därför särskilda skatter för forskare och nyckelpersoner, en så kallad expertskatt.

I Sverige infördes expertskatten 2001. I en rapport från riksdagens skatteutskott framgår dock att det svenska näringslivet och svenska lärosäten ser problem med dagens regler. Det betyder att svenska företag och akademin inte fullt ut kan attrahera nyckelpersoner till sina verksamheter. Nyligen uppmärksammades att de forskare som är tänkta att arbeta på den europeiska forskningsanläggningen ESS i Lund fått avslag på sina ansökningar om expertskatt. Det vittnar, precis som framkom i utredningen från skatteutskottet, att det finns behov av att se över regelverket.

Vi ser en ökad konkurrens mellan länderna om utländsk spetskompetens och det är sannolikt att trenden med allt förmånligare villkor för utländska forskare, experter och nyckelpersoner fortsätter. I en ekonomi där nyckelkompetenser är avgörande för företagens möjligheter att växa behövs reformer som gör det enklare att attrahera talanger och experter.  En mer attraktiv och modern expertskatt är en del i detta.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

Avser finansministern att tillsätta en utredning om expertskatten med syfte att göra reglerna mer attraktiva och konkurrenskraftiga?