Fråga 2015/16:1195 Alternativa reformer för bättre vård

av Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Statsrådet Gabriel Wikström har svarat på min fråga om vilken forskning eller vilka studier han utgår från i sin övertygelse att större regioner automatiskt skulle medföra bättre vårdresultat med att hänvisa till just sina personliga åsikter och övertygelser. Det räcker inte för att berättiga en så ingripande förändring av Sveriges karta och ansvarsfördelning.

En kort hänvisning görs även till den nyligen presenterade utredningen om högspecialiserad vård. Tyvärr drar statsrådet den felaktiga slutsatsen att storregioner skulle vara den enda eller ens den bästa lösningen för att förbättra kvaliteten på vården i allmänhet och framför allt den högspecialiserade vården. Många alternativ till storregioner finns för att tackla vårdens utmaningar, och många av dessa alternativ värnar samtidigt lokaldemokratin och uppmuntrar frivilligt, organiskt samarbete i stället för tvångsanslutet sådant.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Kan statsrådet tänka sig att verka för andra reformer än storregioner för att förbättra situationen för svensk vård?