Fråga 2015/16:1194 Tvångsanslutning till storregioner

av Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Sättet att hantera processen samt de nu föreslagna förändringarna kring ombildandet av Sveriges landsting till storregioner ifrågasätts alltmer i hela landet, från norr till söder. I många fall anmärker man på att det förslag som nu ligger på bordet saknar vetenskapligt stöd, då det blint utgår från att större regioner automatiskt är bättre. Därtill menar många att man i stor grad ignorerat landstingens, kommunernas och medborgarnas egna viljor när förslaget tagits fram.

Jag har tidigare frågat statsrådet Ardalan Shekarabi (fråga 2015/16:1137 Folkomröstning om Hallands framtid) hur han ställer sig till en folkomröstning i frågan. I sitt svar säger Shekarabi att dialog och förankring ska prägla utredningen, samtidigt som han säger att folkomröstning endast är någonting som kan initieras på landstingsnivå i ett mycket sent skede och inte någonting han avser att ta till. 

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

På vilket sätt avser statsrådet säkerställa att man på ett tidigt stadium lyssnar till landstingens och medborgarnas åsikter och vilja för att snabbare kunna landa i ett bättre förslag?