Fråga 2015/16:1192 Armenier från Syrien

av Shadiye Heydari (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen som nu. FN räknar med att ca 60 miljoner människor är på flykt.

Omvärldens misslyckande och agerande i förhållande till det syriska inbördeskriget är en av anledningarna till Daish/IS fortsatta närvaro och framfart i området.

Inbördeskriget i Syrien och Irak har tvingat mer än 4 miljoner syriska armenier, kristna, alaviter, araber, yezidikurder och yarsankurder att lämna sina hem.

Majoriteten av flyktingarna befinner sig i grannländerna Libanon och Jordanien. Konflikten i Syrien är nu inne på sitt femte år, men en stabil politisk lösning är fortfarande avlägsen. Hittills har över 200 000 människor mist livet, många av dem barn. Andra har blivit allvarligt skadade, traumatiserade och nästan 12 miljoner människor har fördrivits från sina hem flera gånger om.

I en krigssituation gör man allt för att hitta en utväg för att rädda sig själv och sin familj från att bli massakrerad. Regeringen i Armenien erbjöd pass till syriska armenier. De som fick nya pass visste inte att detta gav dem ett armeniskt medborgarskap. Även armeniska kyrkan i Aleppo ansökte om armeniska pass för sina kristna församlingsmedlemmar för att kunna rädda deras liv när de skulle fly landet.

Människosmugglare ordnade också armeniska pass. De som på olika sätt fick nya pass trodde att passet bara var en biljett till ett nytt land i Europa, men de visste inte om att passet gjort dem till armeniska medborgare. Jag träffade representanter för de armenier som kommer från Syrien. De beskrev för mig den oro de känner på grund av hur Migrationsverket behandlar deras ansökan. Många av de armenier som får besked om utvisning i dag har bott i Sverige i mer än tre år.

De försöker bygga ett nytt liv här i Sverige. Barnen har gått i svensk skola och byggt upp nya relationer. En utvisning skulle innebära stor psykisk påfrestning för en familj och då särskilt för barnen som blir tvungna att börja om i ett nytt land. Syriska armenier vill att Sverige ser dem som syriska medborgare. I Tyskland, Österrike och vissa andra EU-länder räcker det med att bevisa att man är från Syrien för att få uppehållstillstånd. Man tittar inte på etnisk bakgrund eller om någon har ett extra ”pass” på grund av sin etniska bakgrund. Varför ser man dem inte som syriska medborgare och låter dem stanna i Sverige? Varför gör Sverige inte som exempelvis Tyskland och Österrike?

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka generella åtgärder är ministern beredd att vidta när det gäller de syriska armeniernas ärenden?