Fråga 2015/16:1188 Självmant återvändande

av Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

På pressträff den 2 maj 2016 redovisade regeringen att antalet självmant genomförda utresor av personer som lämnar Migrationsverkets mottagningssystem ökar och att vi på senare tid månadsvis sett en fördubbling jämfört med tidigare.

Då är det dock viktigt att komma ihåg att antalet avgjorda asylärenden hos Migrationsverket nu ökar. Det i sin tur leder helt naturligt till att antalet personer som självmant återvänder blir större. Det är dock inte detsamma som att effektiviteten i återvändandearbetet ökar. Vi har också på senare tid sett en ökning av antalet återkallade asylansökningar. Att den som återkallar sin ansökan återvänder självmant är i det närmaste en självklarhet.

Min fråga till justititie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Hur stor andel av den ökning av självmant genomförda utresor vi sett på senare tid beror på ökad effektivitet, och hur stor andel beror på fler fattade beslut och på fler personer som återkallar sina ansökningar?