Fråga 2015/16:1180 Butiksstölder

av Tina Ghasemi (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Snatterier och stölder är ett stort problem i svenska butiker. Man beräknar att det årligen sker ungefär 2 miljoner stöldbrott mot butiker, men endast 2 procent av brotten anmäls. Anledningen till att så få brott anmäls är att handlare upplever att det är lönlöst eftersom konsekvenserna för de kriminella nästan aldrig blir negativa och att det kan ta flera timmar innan polisen är på plats. Dessutom läggs mer än hälften av utredningarna om de anmälda butiksstölderna ned. 

Detta är inte bara en fråga om ekonomisk förlust; det är i högsta grad en fråga om arbetsmiljö och säkerhet för handlare och anställda. 

Därför vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder mot bakgrund av ovanstående?