Fråga 2015/16:1173 Identitetsbedrägerier

av Boriana Åberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt uppgifter från Svenska Dagbladet förekommer fusk med identiteter i Europa, men även i Sverige. Kryphål i regelverket gör att det är möjligt att uppge falska identiteter i kontakter med myndigheter. Att man kan leva i Sverige med olika flera identiteter är tydligen ingen nyhet, och det ska, enligt samma uppgifter från Svenska Dagbladet, ha varit känt av många myndigheter under lång tid.

Vuxna asylsökande får lämna fingeravtryck när de ansöker om asyl, men däremot tas inte fingeravtryck av dem som kommer hit som anhöriginvandrare eller studerande. Fingeravtrycken på dem som förklaras ha asylskäl tas sedan bort ur registret, medan andras sparas i tio år. Syftet med bedrägeriet att inneha ett flertal identiteter kan då vara allt från att förhindra verkställande av utvisningsbeslut till bidragsfusk eller annan typ av brottslighet.

I nuläget verkar inget göras för att stoppa dessa bedrägerier, trots att de utgör lagbrott.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsministern:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka kontrollen av identitet för att förhindra identitetsbedrägerier?