Fråga 2015/16:1170 Tidsfrist för snustillverkare

av Amir Adan (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I början av april i år klubbade riksdagen igenom den nya tobakslagen, som är en anpassning till EU:s tobaksdirektiv för tobaksvaror.

Det är olyckligt att regeringen varit otydlig gällande dess avsikter avseende snusets framtida reglering, vilket gjort att branschen nu inte hinner genomföra omställningen före den 20 maj när det gäller märkningen av förpackningar. 

De svenska snustillverkarna flaggar för att den korta tidsfristen regeringen har givit företagen att ställa om sin produktion riskerar att medföra omfattande snusbrist i hela landet. De framför även att få andra industrier skulle meddelas en tidsfrist om endast tre veckor att genomföra så omfattande produktjusteringar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Anser statsrådet att det är rimligt att försätta en svensk industri i denna situation?