Fråga 2015/16:1167 De västsahariska flyktinglägren och den befriade delen av Västsahara

av Lotta Johnsson Fornarve (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I en interpellationsdebatt om den svenska Västsaharapolitiken den 18 mars 2016 uttryckte utrikesministern positiva förhoppningar angående den senaste tidens utveckling inom FN när det gäller Västsahara. Som ett exempel på det nämndes generalsekreterare Ban Ki Moons resa till de västsahariska flyktinglägren och den befriade delen av landet som genomfördes nyligen. Utrikesministern nämnde att det var 18 år sedan FN:s generalsekreterare var där senast – då hette generalsekreteraren Kofi Annan. Det hinner onekligen hända en del under 18 år. Utrikesministern betonade att det är av största vikt att vi engagerar oss konstruktivt och försöker hitta en väg framåt för att finna en lösning på den över 40 år långa konflikten.

Det vore väl på tiden att utrikesministern själv besökte de västsahariska flyktinglägren och den befriade delen av Västsahara. Ett sådant besök skulle vara ett tydligt exempel på Sveriges konstruktiva engagemang och skulle inge nytt hopp hos det luttrade västsahariska folket. Ett besök av den svenska utrikesministern skulle också hjälpa till att lyfta frågan internationellt och kunna inspirera andra länder till att uppmärksamma Västsaharas svåra situation. Ett besök skulle självklart även bidra till att utrikesministern med egna ögon får möjlighet att studera den aktuella situationen samt samtala med representanter för det västsahariska folket på olika nivåer.

Jag vill därför fråga utrikesministern:

 

Avser utrikesministern att, mot bakgrund av det som har framförts, besöka de västsahariska flyktinglägren och den befriade delen av Västsahara, och i så fall när?