Fråga 2015/16:1163 Stöd till islamistiska organisationer

av Markus Wiechel (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Under en lång tid har svensk politik präglats av att främja och anamma utländska kulturer och sådant som anses stärka mångkulturen i Sverige. Inte minst den senaste tiden har nyhetsrapporteringen även gjort gällande att regeringens och regeringspartiernas kopplingar till islamism med rätta rört upp känslor. Konsekvenserna har bland annat blivit att en minister lämnat sin post och en miljöpartistisk kandidat till Miljöpartiets partistyrelse har avstått från att kandidera.

Det finns dock fortfarande starka kopplingar mellan svenska politiker och radikala personer, vilkas syfte är att än mer föra in islamismen i det svenska samhället. Från statens sida, men även genom kommuner och myndigheter, ges likaså ekonomiska medel till föreningar med starka kopplingar till exempelvis Muslimska brödraskapet, al Qaida eller Daish/Islamiska staten.

Exempel på den sortens organisationer kan bland annat nämnas Islamiska Förbundet och närstående verksamheter så som ungdomsorganisationen Sveriges Unga Muslimer, studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief och scoutrörelsen Sveriges muslimska scouter. Vi har även sett hur Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) beviljat bidrag till organisationen Sveriges Förenade Muslimer, SFM (tidigare Troende unga framtida förebilder, TUFF) trots att myndigheten i sina stadgar inte stöder verksamheter som "strider mot demokratins idéer, det vill säga tanken om alla människors lika värde". SFM har likaså beviljats stöd från Göteborgs stad.

Trots befintliga texter om att inte stödja antidemokratiska eller intoleranta krafter i samhället är det tydligt att jihadistfrämjande verksamheter som har tydliga antidemokratiska och människofientliga motiv i dag till stor del frodas genom svenska skattepengar. När så är fallet bör något omedelbart göras.

Min fråga till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är:

Avser kultur- och demokratiministern att vidta åtgärder för att våra gemensamma tillgångar inte går till organisationer med kopplingar till den här typen av antidemokratiska, kvinnofientliga, antisemitiska och i allmänhet islamistiska rörelser?