Fråga 2015/16:1160 Regioner

av Lena Asplund (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Regeringen arbetar hårt för att driva igenom den största förändringen av Sveriges indelning sedan 1630-talet. 

Detta är en fråga som berör alla invånare i vårt land, speciellt invånarna i mitt hemlän Västernorrland, då det föreslås att vi ska ingå i en region bestående av halva Sveriges yta. Hur sjukvården kommer att bli bättre och mer jämlik med en ny regionindelning har jag svårt att se. Hur fyra landsting, med väldigt dålig ekonomi, skulle kunna vända detta till något bättre har jag också svårt att se, om inte riktigt stora strukturåtgärder genomförs. Skulle det ske kan man inte behålla en jämlik vård över hela regionen och Sverige.

I en frågestund i riksdagen den 21 april svarade statsrådet Ardalan Shekarabi att ”det är viktigt att vi driver igenom denna förändring, inte för att regeringen vill det utan för att det finns önskemål från dem som arbetar i sjukvården och har kunskap om sjukvårdens utmaningar”. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka inom sjukvården har uttryckt ett önskemål om en annan regionindelning, och då speciellt inom de fyra nordligaste länen?