Fråga 2015/16:1159 Stöd till återuppbyggnad post-Daish

av Birgitta Ohlsson (L)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Det är nu ett halvt år sedan Sinjar befriades från Daishs brutala ockupation av kurdiska peshmergastyrkor med stöd av koalitionens flygattacker. Även andra områden har kunnat återtas. Men fortfarande har minoriteter som exempelvis yazidierna inte kunnat återvända eftersom viktiga basfunktioner för samhället såsom vatten, elektricitet och grundläggande infrastruktur för hälsa och utbildning saknas efter striderna. Många av dessa internflyktingar vill stanna i regionen men kan inte se någon framtid. Hoppet börjar tryta. Nu krävs att det internationella samfundet ger sitt stöd för att minoritetsfolken ska kunna återvända. Byarna måste återuppbyggas. Infrastruktur, sjukhus och skolor måste fungera.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

Vad gör regeringen finansiellt och politiskt för att fördrivna minoritetsgrupper ska kunna återvända till de områden som varit ockuperade av Daish?