Fråga 2015/16:1146 Telias försäljning av Ncell

av Birger Lahti (V)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Den 11 april annonserade Telias vd Johan Dennelind att försäljningen av den nepalesiska telefonoperatören Ncell var slutförd. Sedan dess har Svenska Dagbladet rapporterat om att Telia krävs på upp till 2 miljarder kronor av Nepals skattemyndighet. Anledningen är att man menar att Telia ska betala reavinstskatt på försäljningen. Skattemyndigheten hotar nu att frysa Telias tillgångar i landet om pengarna inte kommer in.

Försäljningen innebär att Telias holdingbolag i Norge och Holland säljer drygt 60 procent av Ncell till den malaysiska operatören Axiata. Dessutom kommer Telia att lösa sitt ekonomiska intresse i ett lokalt bolag som i sin tur kontrollerar 20 procent av aktierna. Genom en komplicerad struktur av olika ägarbolag har Telia försökt minimera skatten på de runt 8 miljarder man fick för försäljningen.

Telia menar att man handlat korrekt och ansvarsfullt. Det råder dock stor oklarhet kring affären och Telias agerande. Som största ägare i Telia med nästan 40 procent av aktierna har den svenska staten ett särskilt ansvar. Det är Vänsterpartiets bestämda uppfattning att svenska, statliga bolag inte ska medverka till aggressiv skatteplanering. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förhindra att Telia genomför eller medverkar till aggressiv skatteplanering och i så fall vilka?