Fråga 2015/16:1145 Mänskliga rättigheter i Chile

av Amineh Kakabaveh (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 10–12 maj 2016 avlägger Chiles president Michelle Bachelet statsbesök i Sverige på inbjudan av Hans Majestät Konungen. I pressmeddelandet inför statsbesöket står det: ”Sverige och Chile har en nära relation. De cirka 50 000 personer av chilensk härkomst som bor i Sverige bidrar till detta. Länderna är likasinnade i flera frågor, bland annat frihandel, FN-politik, mänskliga rättigheter, klimat och jämställdhet.”

År 2003 tecknade EU ett associeringsavtal med Chile, som kräver respekt för de mänskliga rättigheterna enligt definitionen i EU:s stadga. I Amnesty Internationals senaste rapport redogörs för det aktuella läget i frågor som säkerhetsstyrkornas våldsutövning och det militära rättsväsendet, straffrihet för brott begångna mot de mänskliga rättigheterna, ursprungsfolkens rättigheter med mera. Chile röstade ja till FN:s deklaration om urfolkens rättigheter i september 2007, och ratificerade år 2008 ILO:s artikel 169 om ursprungsbefolkningars rättigheter. Men rasdiskriminering och intolerans fortsätter att vara dagliga fenomen. De chilenska väpnade styrkorna bedriver våldshandlingar riktade mot mapuchefolkets bosättningar, där kvinnor och barn kommer till skada.

Företrädare för mapuchefolket fängslas, åtalas och döms fortfarande i enlighet med en antiterroristlag från 1984 – som tillkom i syfte att slå ned den växande oppositionen under diktaturen. Ett förfarande som innebär att rättegångar överförs från en civil domstol till en specialdomstol. Detta har starkt kritiserats av bland andra FN:s särskilde rapportör för urbefolkningsfrågor, Rodolfo Stavenhagen, som påpekat att tillämpningen av antiterroristlagen omöjliggör en rättvis dom. Mapuchefolket anklagas i chilenska medier för att utföra terroraktioner i södra Chile. Om så var fallet, skulle inte det samhällsklimat råda som gjort det möjligt för skogsindustrin i området att utvecklas till landets tredje viktigaste näring, med en trefaldig ökning av exportintäkterna mellan 1997 – året då konflikten mellan mapuchefolket och Chiles regering inleddes – och 2015.

Med anledning av ovan vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser utrikesministern att vid mötet med Chiles president ta upp de chilenska säkerhetsstyrkornas behandling av mapuchefolket som ett brott mot mänskliga rättigheter samt ta upp det otillständiga i att mapuchefolkets kamp för sina rättigheter betraktas som terrorism?