Fråga 2015/16:1142 Unesco-resolution om Tempelberget

av Birgitta Ohlsson (L)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I en Unesco-resolution från den 11 april i år fråntas den för muslimer, kristna och judar heliga platsen Tempelberget religiös betydelse för judendomen. Det är de auktoritära arabstaterna Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko, Oman, Qatar, och Sudan som ligger bakom denna historierevisionistiska resolution. I texten används uteslutande de arabiska benämningarna för platsen, al-Aqsa Mosque och al-Haram al-Sharif.

Detta är ett förödande och effektivt sätt att försöka radera platsens historia, och definitivt ett hinder mot en fredlig lösning på konflikten i området. För att Israel och Palestina ska kunna leva fredligt sida vid sida måste ömsesidig respekt visas. Irina Bokova, Unescos generalsekreterare, har offentligt motsatt sig beslutet som är av uppenbar politisk art. Flera västerländska demokratier tillika EU-medlemsstater röstade emot resolutionen. Tyvärr var Sverige inte en av dessa.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Varför har Sverige röstat för denna resolution?