Fråga 2015/16:1138 Ridsport och friskvårdsbidrag

av Åsa Coenraads (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Ridning har väldokumenterat goda effekter för folkhälsan. Rehabilitering och ridterapi är i dag en etablerad behandlingsform på många orter i Sverige. Ridsporten är en av Sveriges största idrotter med mer än ½ miljon utövare. Ridsporten ökar dessutom och vi har för få hästar i Sverige för att alla som vill ska kunna utöva sporten. Hästen i sig bidrar dessutom till en levande landsbygd och fler arbetstillfällen både i stad och på landsbygd.

Dock är inte ridning inkluderad i det statliga friskvårdsbidraget, och det gör att de som ännu inte testat på ridsport eller inte har den ekonomiska möjligheten att utöva sporten exkluderas.

Socialdemokraterna sa före valet 2014 att de ville ha en översyn av friskvårdsbidraget i syfte att se om ridning kunde inkluderas. I interpellationsdebatter våren 2015 har såväl statsrådet Gabriel Wikström som finansminister Magdalena Andersson meddelat att frågan om personalvårdsförmåner, och vilken motionsutövning som ska ingå, kommer att vara föremål för beredning under mandatperioden. Statsrådet Wikström har dessutom vid flera tillfällen uttryckt att det vore positivt för folkhälsan om just ridning ingick i friskvårdsbidraget.

Det har nu gått snart ett år sedan dessa besked kom, och snart två år sedan valet 2014, och det vore därför intressant att få veta vad som har hänt på området.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Kan finansministern redogöra för vilka initiativ som har tagits i frågan om att inkludera ridsporten i friskvårdsbidraget?