Fråga 2015/16:1135 Privatekonomi i skolan

av Amir Adan (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Tidigare i år meddelade Finansinspektionen att våra unga invånares kunskaper i privatekonomi är oroväckande låga. Bland unga i åldrarna 18–24 år som ännu inte har flyttat hemifrån upplevde så få som 27 procent att de visste vilka försäkringar som krävs när man bor på egen hand. 73 procent upplevde alltså inte att de var säkra på det. Samtidigt visar Finansinspektionens studie att hela 75 procent av de tillfrågade ungdomarna inte visste hur man gör för att ta ett lån på banken. Kanske mest alarmerande är att 31 procent inte visste hur man lägger upp en månadsbudget. 

Kunskaper i hur man hanterar sin egen ekonomi och vikten av att kunna planera långsiktigt är en grundförutsättning för att kunna klara sig på egen hand. Av den anledningen blir studier som denna viktiga att uppmärksamma, då varje ungdom som inte får tillgodogöra sig ordentliga kunskaper i detta ämne löper större risk att hamna i finansiella problem och påverkas negativt under en lång tid. Implementeringen av privatekonomi som obligatorisk kurs i grundskolan ter sig som en uppenbar lösning. 

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Avser ministern att verka för en obligatorisk kurs i privatekonomi i grundskolan?