Fråga 2015/16:1126 Trygghet för alla elever

av Gunilla Nordgren (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Den 18 april rapporterade olika medier om att gymnasieelever som läser international baccalaureate, det så kallade IB-programmet, skulle sakna rättsligt skydd till exempel vad gäller kränkande behandling.

Skolinspektionen har gjort en tolkning av skollagen och menar att de elever som går på IB-programmet på gymnasier runt om i Sverige inte ska omfattas av skollagen i denna del. För närvarande råder det dock delade meningar om hur skollagen ska tolkas i detta hänseende.

Det är naturligtvis helt oacceptabelt om Skolinspektionens tolkning skulle vara korrekt, eftersom alla elever ska ha rätt till samma skydd. Enligt uppgift går i dag ca 3 000 gymnasielever på IB-programmet på 25 kommunala gymnasieskolor runt om i Sverige som alltså enligt Skolinspektionen inte omfattas av skollagen vad avser kränkande behandling med mera.

Jag vill med anledning av dessa uppgifter ställa följande fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Avser utbildningsministern att skyndsamt reda ut denna fråga och verka för att samtliga elever snarast ska omfattas av skollagen?