Fråga 2015/16:1121 Livsmedelsverkets arbete för export av svenska livsmedel

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Svenska livsmedel håller mycket hög kvalitet. Alliansen såg den svenska matens potential och gjorde genom Matlandet Sverige satsningar för att stärka den svenska livsmedelsexporten. Även regeringen har insett värdet av att öka den svenska livsmedelsexporten och avsätter i budgetpropositionen för 2016 totalt 10 miljoner kronor för detta ändamål, fördelat till Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket. Det är en satsning som jag välkomnar. Samtidigt undrar jag över hur denna satsning följs upp, hur den ska kopplas ihop med den kommande livsmedelsstrategin och hur långvarig den är.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Är detta en permanent satsning, hur följer statsrådet i så fall upp den och hur kopplas den till livsmedelsstrategin?