Fråga 2015/16:1120 Sveriges ambassad i Vitryssland

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sedan 2008 har Sverige en ambassad i Vitryssland (Belarus). Från sommaren 2012 till sommaren 2013 hölls ambassaden obemannad på grund av att den dåvarande ambassadören utvisades av landets styrande regim. År 2013 kunde ambassaden åter bemannas, och sedan 2015 har vi åter en ambassadör i tjänst.

När ambassaden stängdes försvann den konsulära avdelningen från ambassaden. Självklart innebär det svårigheter för dem som vill söka visum till Sverige att funktionen inte finns på plats. Ett exempel på detta är att ambassaden inte har möjlighet att utfärda visum. Det innebär att vitryska utbytesstudenter som är i Sverige på stipendium tvingas att åka till Moskva för att få sitt visum. Detta är självklart ingen hållbar situation.

Sverige har under lång tid varit drivande för hårda krav på Vitryssland gällande demokrati och mänskliga rättigheter, och vi har varit starka kritiker av diktaturens frihetsinskränkningar och övergrepp på de mänskliga rättigheterna. Samtidigt har vi tydligt signalerat att vi välkomnar ökade kontakter mellan medborgarna inom EU och Vitryssland. Visumfrågan, och våra möjligheter att på ett enklare och närmare sätt kunna utfärda visum, blir i detta avseende en tydlig signal på vår inställning, men självklart också ett viktigt verktyg som underlättar för alla de vitryssar som vill resa mellan våra länder.

Mot bakgrund av ovanstående är min fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Kommer utrikesministern och regeringen att i närtid återigen uppgradera ambassaden i Minsk så att den åter ges möjlighet att utfärda viseringar?