Fråga 2015/16:1119 Villkoren för solenergi

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Sedan 2006 finns i Sverige ett ”solcellsstöd”. Vid införandet riktades stödet enbart till offentliga aktörer, men sedan 2009 är stödet öppet för alla aktörer att söka. Kostnaderna för solceller har på senare år snabbt sjunkit, och bland annat därför har intresset för att installera solceller snabbt ökat. Det snabbt sjunkande priset på solceller har gjort att solcellsstödet har kommit att bli alltmer ifrågasatt. Energimyndigheten, som är ansvarig myndighet, har föreslagit att stödet till villor och bostadsrättsföreningar bör slopas, och vissa branschföreträdare har framfört att stödet kan fasas ut givet att el från solceller sedan den 1 januari 2015 kan ge den enskilde rätt till skattereduktion för den överskottsel som en producent matar in till elnätet. Klara och långsiktiga besked om vilka villkor som kommer att gälla framöver är fundamentalt viktiga för solenergins fortsatta utbyggnad.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet hur han och regeringen ser på framtiden för solcellsstödet och skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el. Hur länge kommer dessa båda system att gälla?