Fråga 2015/16:1113 E18 sträckan Köping–Västjädra

av Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

E18 ingår i det nationella stamvägnätet och är en del av den nordiska triangel som binder samman Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Helsingfors. Kring städer och på vissa sträckor på landsbygden är det bitvis motorväg, och i övrigt består E18 av landsväg och motortrafikled.

Efter det att sträckorna Västerås–Västjädra och Sagån–Enköping byggts om till motorväg återstår nu bara Köping–Västjädra för att få motorväg hela vägen från Örebro till Stockholm och binda samman regionen.

I dag är sträckan Köping–Västjädra i Västmanland en sträcka som ger upphov till både olyckor och trafikkaos. Sträckan är en viktig del för att arbetspendlingen och transportsystemet runt Mälardalen och i Västmanland ska fungera tillfredsställande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att påbörja utbyggnaden av E18 mellan Köping och Västjädra?