Fråga 2015/16:1112 Passhanteringen inom Polismyndigheten

av Anders Hansson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

För att man ska kunna företa en resa främst utanför EU men i dagsläget, efter införandet av id-kontroller, även innanför EU:s gränser krävs erforderliga resehandlingar.

Den bästa resehandlingen och den resehandling som många medborgare väljer att använda sig av är passet. I dag utfärdas alla pass på Polismyndighetens passexpeditioner.

Oroväckande rapporter har dock inkommit till oss riksdagsledamöter att möjligheterna att få ett pass utfärdat inom rimlig tid hos Polismyndigheten har försämrats drastiskt. Väntetiden för att få ett pass utfärdat kan på sina håll i vårt land nu vara nästan två tre månader.

Behovet att ha ett giltigt pass har således med anledning av åtgärder vidtagna av regeringen ökat rejält, medan möjligheten att få ett pass utfärdat i rimlig tid minskat  i samma utsträckning.

Min fråga till statsrådet är med anledning av ovanstående:

 

Hur ser handläggningstiden ut på passexpeditionerna runt om i Sverige, och vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta i syfte att säkerställa att pass kan utfärdas i rimlig tid till samtliga av Sveriges invånare?