Fråga 2015/16:1102 Hastigheter vid bärgning av fordon

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Trafikolyckor och fordonshaverier kräver ofta att ett eller flera fordon behöver bärgas bort från olycksplatsen. Det ska ske så snabbt och smidigt som möjligt då stillastående fordon utgör en trafikfara och riskerar att stoppa upp övrig trafik på den berörda vägsträckan.

I dag är det inte tillåtet för en bärgningsbil att transportera fordon i högre hastigheter än 40 kilometer per timme. Ofta måste transporten ske på vägar med betydligt högre tillåten hastighet än så, vilket gör att bärgningsbilen kan utgöra en trafikfara. Trots att bärgningsbilarnas fordon blivit allt bättre har inte regelverket förändrats. I länder som Storbritannien, Tyskland och Norge är det tillåtet att köra betydligt snabbare än 40 kilometer per timme med en lastad bärgningsbil. Under 2013 föreslog Transportstyrelsen att reglerna skulle ändras och att 80 kilometer per timme skulle bli den högsta tillåtna hastigheten.

Med anledningen av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Tänker statsrådet ta några initiativ för att förändra den högsta tillåtna hastigheten för bärgning av fordon?