Fråga 2015/16:1098 Kostnader som tillfälliga id-kontroller medför för Öresundsregionen

av Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har i en nyligen framtagen undersökning visat att de tillfälliga id-kontroller som införts i Öresundsområdet kan leda till en total kostnad på 1,5 miljarder för hela regionen. Dubbelkontrollen på stationen i Hyllie har medfört ökat krångel och ökade förseningar, vilket påverkar inte minst pendlarnas vardag på ett mycket negativt sätt.

Regeringen har inte själv kunnat prestera något bakgrundsmaterial om eventuella merkostnader för Öresundsregionen inför beslutet om och tillämpningen av id-kontrollerna, trots många tidigare ställda frågor.

Den nordiska samarbetsministern Kristina Perssons kommentar med anledning av handelskammarens beräkning ger uttryck för tvivel. Enligt medieuppgifter var statsrådets kommentar: ”Jag har sett slutsatsen att gränskontrollerna skulle kosta 1,5 miljarder kronor per år. Det låter som en hög siffra. Resonemanget bygger på många antaganden.”

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Kristina Persson:

 

Kommer statsrådet att verka för att regeringen ska ta fram en uträkning för vilka kostnader de tillfälliga id-kontrollerna medför för Öresundsregionen?