Fråga 2015/16:1097 Obligatorisk praktik

av Ida Drougge (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Alltför många elever ångrar i dag sitt programval på gymnasiet och högskolan. Obligatorisk praktik i högstadiet skulle kunna ändra på detta. Att få praktisera på ett gymnasieprogram kan ge elever en bättre bild av hur programmet fungerar och på så sätt minska risken för att elever blir missnöjda med sitt val. Obligatorisk praktik gör att ingen elev behöver gissa sig till ett passande program och riskera att välja fel. Många elever har svårt att sätta sig in i hur de vill att deras framtida arbetsliv ska vara. Samtidigt är gymnasievalet ett viktigt steg i vägen mot ett framtida yrke.

Praktik är ett bra sätt att ge elever inblick i hur arbetslivet fungerar och vart gymnasieprogrammen leder, och därför bör praktik vara obligatorisk i grundskolan. Denna praktik bör dessutom möjliggöra för elever i att praktisera på en gymnasieutbildning i stället för på en arbetsplats, och detta då många arbetsplatser av säkerhetsskäl inte kan ta emot praktikanter. Allt fler kommuner erbjuder inte längre praktik av just säkerhets- och arbetsmiljöskäl. Praktik på gymnasieprogram kan ändra på detta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vad avser ministern att göra för att fler elever ska få möjlighet att genomföra praktik i högstadiet?