Fråga 2015/16:1095 Sämre resultat i matematik och läsning

av Ida Drougge (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Sedan 1990-talet har svenska grundskoleelevers matematikkunskaper konstant försämrats. Grundläggande kunskaper i matematik är helt nödvändiga för många människors vardagsliv och möjligheter på arbetsmarknaden. Undervisningstiden är i dag inte tillräcklig för att elevernas resultat ska bli bättre. Detta blir tydligt inte minst när vi jämför antal timmar svenska elever lägger på matematik med andra länder och studenter. Därför vill Moderaterna att undervisningstiden utökas med en timme för elever i mellan- och högstadiet. Regeringen och Moderaterna är överens om att öka undervisningstimmarna i matematik, vilket är bra. Ministern säger själv att: ”Matematiken behöver stärkas i skolan. Både för elever som behöver mer tid för att nå kunskapskraven och för elever som med mer tid kan nå mycket längre.”

Trots beslut i Sveriges riksdag om att införa fler undervisningstimmar i matematik även i högstadiet har regeringen inte genomfört detta.

 

Tror ministern att ökad undervisningstid hjälper elever att nå kunskapskraven även i mellan- och högstadiet?