Fråga 2015/16:1094 Sämre resultat i matematik

av Ida Drougge (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Sedan 1990-talet har svenska grundskoleelevers matematikkunskaper konstant försämrats. Grundläggande kunskaper i matematik är helt nödvändiga för många människors vardagsliv och möjligheter på arbetsmarknaden. Undervisningstiden är i dag inte tillräcklig för att elevernas resultat ska bli bättre. Detta blir tydligt inte minst när vi jämför antal timmar svenska elever lägger ned på matematik med andra länder och studenter. Därför vill Moderaterna att undervisningstiden utökas med en timme för samtliga elever i årskurs 7 till 9.

 

Hur vill ministern öka högstadieelevers matematikkunskaper?