Fråga 2015/16:1088 Sfi-lärare

av Ida Drougge (M)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Antalet personer som behöver lära sig svenska både inom sfi och på ankomstboenden ökar nu snabbt. Bara de senaste tio åren har antalet som behöver sfi fördubblats. För att Sverige på riktigt ska vara ett öppet land behöver de som kommer hit få en riktig möjlighet att bli en del av det svenska samhället, tala språket och få ett jobb.

Regeringen har föreslagit satsningar och insatser 2015 i syfte att ge kompetensutveckling och behörighet till redan undervisande lärare, men också för att locka fler till yrket. Men hur ska det ske och, framför allt, hur ska det lyckas? Jo, Skolverket ska utforma en kampanj. Vem som helst borde förstå att det inte räcker. Vi behöver inte heller gissa att detta inte kommer att fungera, utan vi ser redan nu att det höstterminen 2015 inte har fungerat. På flera orter i framför allt norra Sverige står platserna tomma. Det kan alltså inte handla om reklam.

Ministern har vidare nämnt att regeringen vill satsa på sfi-lärare genom lärarlönelyftet, en satsning som inte går sfi-lärarna till del. Tvärtom riskerar detta att få den effekten att studenter som står i valet och kvalet kring ämnesinriktning nu väljer bort sfi till förmån för svenska.

Min fråga till statsrådet är därför:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att fler utbildar sig till sfi-lärare?