Fråga 2015/16:1084 Nyanländas utbildningsnivå

av Richard Jomshof (SD)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Företrädare för regeringen har vid flera olika tillfällen i svepande ordalag påstått att utbildningsnivån hos de nyanlända är hög och att det "strömmar in" högutbildade till Sverige. Det har till exempel hävdats att en tredjedel av de nyanlända syrierna har en högre utbildning och att syrierna skulle vara mer utbildade än svenskarna.

I programserien Partiledaren på SVT våren 2015 säger till exempel statsministern följande:

"Uppåt en 30 procent av de människor som exempelvis nu kommer från Syrien, de har en högskoleutbildning. Till Sverige kommer läkare, ingenjörer, och andra välutbildade grupper som vi behöver, vi vet att vi har brist på."

Med anledning av vad jag här framfört undrar jag följande:

Bedömer arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att utbildningsnivån hos de nyanlända är hög, och delar ministern statsministerns ovan redovisade uppfattning när det gäller syriernas utbildningsnivå?