Fråga 2015/16:1076 Personnummer

av Åsa Coenraads (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Enligt uppgifter som Dagens Nyheter presenterat den 7 april har Skatteverket slut på personnummer för ett stort antal datum. Detta innebär att Skatteverket har tvingats att ge personnummer med ett födelsedatum som inte stämmer överens med personernas riktiga födelsedatum. Enligt Skatteverket tog personnumren slut för vissa födelsedagar för flera år sedan, men nu har omfattningen eskalerat. Skatteverket har tidigare larmat om problemen.

Personnumret är en mycket viktig uppgift i Sverige, som i dag används i flera olika sammanhang. Det är därför av stor betydelse att systemet fungerar och att det finns en enhetlig standard som är lätt att följa och förstå.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser finansministern att ta några initiativ, med anledning av de uppgifter som framkommit, för att säkerställa att det svenska systemet för personnummer är enhetligt och fungerande?