Fråga 2015/16:1069 Resurser för SRHR

av Sofia Arkelsten (M)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Regeringen har kritiserats för sitt ointresse för frågor som rör SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Frågorna kan vara komplicerade men handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. I de nya hållbarhetsmålen finns SRHR-frågor med under flera delmål. Det gör att ansvaret för att driva frågorna samlat nu blir ännu större för de länder som orkar och vågar ta tag i dessa motvindsfrågor. Sverige har varit ett sådant land, och det finns stor samsyn om SRHR-frågornas vikt i Sveriges riksdag.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin hur stor andel av biståndsbudgeten statsrådet avser att avsätta för frågor som rör SRHR samt hur det beräknas.