Fråga 2015/16:1068 Kampanjkostnad för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd

av Sofia Arkelsten (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I en skriftlig fråga ställd den 27 oktober 2015 till utrikesminister Margot Wallström efterfrågades kostnaden för kampanjen för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd hittills.

Utöver det sekretariat som skapats vid Utrikesdepartementet och de tre tjänster som tillförts vid Sveriges FN-representation i New York, allt inom ramen för Utrikesdepartementets förvaltningsanslag, uppgav utrikesministern att sammanlagt 3,5 miljoner kronor tilldelats Utrikesdepartementets säkerhetspolitiska enhet och Sveriges FN-representation i New York.

Uppgifter i Dagens Nyheter gör gällande att även andra aktiviteter genomförts men att kostnaderna hanterats utanför den uppgivna budgeten. Enligt DN:s granskning har kampanjaktiviteter betalats med biståndsmedel. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Hur mycket har den svenska kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd kostat hittills?