Fråga 2015/16:1062 Nya farliga nätdroger

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Ungefär två nya så kallade nya designdroger eller nätdroger upptäcks inom EU varje vecka. Folkhälsomyndigheten har bestämt att stödet till forskning som kartlägger farligheten med respektive drog ska slopas. Samtidigt inträffar omkring fyra allvarliga drogrelaterade förgiftningsfall varje dag i Sverige, enligt professor Anders Helander vid Karolinska Institutet.

En metod att snabbare kunna bekämpa och stoppa nya nätdroger handlar om familjeklassning av narkotika. Metoden innebär att man, i stället för som hittills klassificera substanser individuellt som narkotika, klassar en hel grupp av närbesläktade ämnen som har en gemensam grundstruktur – detta i syfte att kunna hindra dem som vill kringgå lagstiftningen genom att ändra sammansättningen i en drog för att undvika att den klassas som narkotika. 

Förra året den 8 april vann allianspartiernas politik en viktig omröstning i riksdagen om familjeklassning av narkotika. I ett tillkännagivande till regeringen med rösterna 168 mot 144 fattades beslut om att regeringen ska agera för att göra det möjligt att införa familjeklassning av narkotika i Sverige. Regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverade sig emot beslutet.

Regeringen och ansvarigt statsråd Wikström har, under galgen, tillsatt en utredning om nätdroger som ska redovisa sitt betänkande den 1 november 2016. Det är bra. Samtidigt handlar politik om att prioritera. Denna regering har hittills valt att inte prioritera bekämpningen av nya droger. Det finns exempel på nätdroger som är uppemot 100 gånger starkare än morfin, och ändå är dessa inte narkotikaklassade. Stöd till forskning av droganalyser behövs, därtill familjeklassning. Det handlar om framför allt våra ungdomars liv och hälsa.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd Gabriel Wikström:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta nu för att säkerställa kort- och långsiktiga strategiska resurser till stöd för forskning, kartläggning och analyser av bland annat farligheten i nya nätdroger?