Fråga 2015/16:1056 Id-kontroller

av Mats Persson (L)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I början av januari infördes id-kontroller på Kastrup. Det var en nödvändig åtgärd i ett extraordinärt läge med stora flyktingströmmar. Men tillsammans med gränskontrollen i Hyllie innebär id-kontrollerna väsentligt längre restider, med minskad ekonomisk integration mellan Sverige och Danmark som följd.

Redan i samband med att id-kontrollerna infördes diskuterades att utforma dessa på ett annat sätt för att inte arbetspendlingen ska drabbas. I en interpellationsdebatt i början av mars framförde statsrådet Anna Johansson att regeringen arbetar med frågan. Men trots att det har gått tre månader sedan id-kontrollerna infördes har fortfarande ingenting hänt. Det är allvarligt och riskerar att få långsiktiga konsevenser på arbetspendlingen och den ekonomiska integrationen i Öresundsregionen.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta resandet över bron, och när kan vi i så fall förvänta oss att se resultatet?