Fråga 2015/16:1055 Jämlik tillgång till hjälpmedel

av Margareta B Kjellin (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Nyligen har Socialstyrelsen släppt sin rapport Hjälpmedel i kommuner och landsting – En nationell kartläggning av regler, avgifter, tillgång och förskrivning. I denna rapport framkommer det att avgifterna för att få hjälpmedel förskrivna varierar kraftigt i landets olika landsting, regioner och kommuner. Exempelvis anger Hörselskadades Riksförbund (HRF) att det rör sig om så omfattande skillnader som avgifter på 300 kronor i Uppsala län och 1 500 kronor i Gävleborgs län för en hörapparatutprovning, en avgift som inte ingår i högkostnadsskyddet och således betalas av patienten själv.

En jämlik sjukvård där man som patient inte påverkas negativt av var man har sitt hem är en mycket viktig fråga som kräver uppmärksamhet. Nu påvisas att förutsättningarna för äldre och personer med en funktionsnedsättning att kunna tillgodose sig hjälpmedel varierar kraftigt över landet, vilket resulterar i att bostadsorten kan bli avgörande för patientens livskvalitet. Sveriges äldre och funktionsnedsatta förtjänar ett tydligt svar och en genomtänkt handlingsplan för hur detta problem kan lösas. 

 Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att tillgången till hjälpmedel är jämlik i hela riket?