Fråga 2015/16:1051 Brist på äldreboenden

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I medierna låter det från svag vänsterregering och nu även från ansvarigt statsråd Åsa Regnér som att kommunerna ska få fart på byggandet av äldreboenden. Det är helt rimligt, men signalen blir snarare oroande när statsrådet samtidigt står tomhänt. Regeringens självbeskrivna miljardsatsningar är i huvudsak rena omdisponeringar i budgeten.

Av regeringens budget framgår att regeringen avser att fördela ut 850 miljoner kronor över åren 2016, 2017 och 2018 i syfte att öka antalet bostäder för äldre. Det betyder att varje kommun i Sverige i genomsnitt får knappt 3 miljoner kronor i statligt stöd för att stimulera byggandet av fler äldreboenden.

Detta kan låta som mycket pengar, men det är i själva verket så knappa resurstillskott att det inte räcker till mer än ett nytt äldreboende i fem av landets 290 kommuner. Aktuella siffror visar att det är ungefär så mycket ett äldreboende kostar att bygga.

I Nyköping byggdes nyligen ett äldreboende omfattande 146 lägenheter till en kostnad av 258 miljoner kronor. I Salem byggdes ett äldreboende omfattande 54 lägenheter till en kostnad av 100 miljoner kronor.

Enligt Boverket råder det i fyra av tio kommuner, det vill säga i 116 av landets kommuner, brist på äldreboenden. Samtidigt organiseras nu ca 50 nya HVB-hem varje vecka för ensamkommande barn i landets kommuner. Skillnaden är fundamental. I år uppgår detta investeringsstöd för äldreboenden till 150 miljoner kronor. Det är räcker således endast till ca 80 nya lägenheter för äldre, i en eller två normalstora kommuner.

Många äldre har fått beslut om att de ska få flytta till ett äldreboende, men ingen plats ordnas fram.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt statsråd Åsa Regnér:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av det uppkomna läget, och hur avser statsrådet att säkerställa att äldre som har rätt till särskilt boende för äldre får de äldreboenden de har rätt till?