Fråga 2015/16:1048 Föräldraförsäkringen vid familjehemsplaceringar

av Thomas Finnborg (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Den nutida föräldraförsäkringen består av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och rätt till förkortad arbetstid.

Familjehemsföräldrar har i dag inte samma rättigheter som biologiska föräldrar kring föräldraförsäkringen, eftersom de inte är juridiska vårdnadshavare.

De kan endast bli juridiska vårdnadshavare om de adopterar eller begär vårdnadsöverflytting av barnet. Båda är relativt svåra att få till och leder till långdragna processer.

Familjehemsföräldrar har ofta samma behov av ledighet som biologiska föräldrar. Om inte föräldraförsäkringen omfattar familjehemmen är risken stor att färre vill ställa upp som familjehemsföräldrar.

Individuella bedömningar kring familjehemmen borde möjliggöras i större utsträckning så åtminstone ett visst antal dagar kunde frigöras till familjehemsföräldrarna.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om hon avser att agera för att öka flexibiliteten kring föräldraförsäkringen så att familjehemsföräldrarna kan utnyttja den?