Fråga 2015/16:1044 SKL:s kravlista på migrationsområdet

av Mikael Cederbratt (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I samband med den överenskommelse som slöts mellan regeringen och allianspartierna i oktober 2015 publicerade Sveriges Kommuner och landsting, SKL, en kravlista med förslag på regel- och lagändringar som skulle underlätta mottagandet i kommunerna.

I Dagens Nyheter den 29 mars 2016 kunde vi läsa att efter fem månader har 12 av totalt 52 förslag genomförts, enligt SKL:s egen granskning. Detta har också styrelsen för SKL kritiserat regeringen för och styrelsen menar att det går för sakta och att det har hänt för lite.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vad är statsrådets besked till SKL om de återstående 40 förslagen och avser statsrådet att genomföra alla kraven?