Fråga 2015/16:1042 Hög examensålder och pensionerna

av Lotta Finstorp (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Sverige har en av världens högsta examensålder, hela 29,4 år. Snittet för OECD-länderna är drygt 26 år. Samtidigt jobbar vi i Sverige allt färre år. Detta är bekymmersamt av många anledningar, inte minst för att det urholkar den gemensamma pensionskassan.

I ett land med en av OECD:s högsta examensålder borde satsningar på en tidigare start i arbetslivet vara högst prioriterat. Både socialförsäkringsministern och Moderaterna ser ett behov av att fler behöver jobba högre upp i åldrarna men också under en längre period i livet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

Vilka åtgärder avser socialförsäkringsministern att vidta för att få fler att börja arbeta tidigare och därmed bidra till den gemensamma pensionskassan?