Fråga 2015/16:1034 Tidig kompetenskartläggning av asylsökande

av Elisabeth Svantesson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

År 2015 kom över 163 000 asylsökande till Sverige. Omkring 150 000 asylsökande inväntar nu beslut om uppehållstillstånd, varav drygt 80 000 personer är i arbetsför ålder. Den genomsnittliga handläggningstiden för beslut är i nuläget minst ett år och tre månader. I den bedömningen är även enkla ärenden inräknade. 

Moderaterna vill att Migrationsverket ska kartlägga den asylsökandes kompetens från första dagen. Målet med det är att fler ska få chansen att arbeta även under asyltiden. Sedan år 2010 har asylansökande haft möjlighet att jobba direkt. Under år 2015 var det dock endast 494 asylsökande i Sverige som hade ett arbete. Vi vill se till att alla de som kommit, och som inväntar beslut, från dag ett ska få sina kunskaper och förutsättningar för jobb kartlagda. 

I dag finns ett pilotprojekt hos Arbetsförmedlingen gällande kompetenskartläggning för nyanlända som ännu inte har flyttat till den kommun där de i fortsättningen ska bo. Målgruppen för detta projekt är de som har fått uppehållstillstånd och därmed redan varit i Sverige i många månader och i vissa fall i år. Moderaterna menar att jobbförberedande insatser måste komma långt tidigare, redan i den första kontakten den asylsökande har med myndigheter i Sverige. 

Det behöver inte ta särskilt lång tid för handläggarna på Migrationsverket att fråga den asylansökande vad han eller hon kan samt vad han eller hon har för tidigare arbetslivserfarenheter. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att skapa förutsättningar för kompetenskartläggning av asylsökande redan från dag ett?