Fråga 2015/16:1029 Normer för kök i äldrebostäder

av Caroline Szyber (KD)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Sverige står inför stora utmaningar då behovet av äldreomsorg kommer att öka kraftigt. Mellan åren 2015 och 2035 väntas antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med 76 procent (SCB). Enligt SKL saknas omkring 200 miljarder kronor till välfärden år 2035.

Då vårdtiden på sjukhus genomsnittligt har blivit allt kortare har äldreomsorgens insatser på boenden kommit att koncentreras på en allt skörare och sjukare grupp, medan friskare äldre med mindre vårdbehov gärna bor kvar i hemmet längre.

Strikta byggnormer utgör en stor kostnad i redan ansträngda kommunala budgetar. Våtutrymmen ska vara utformade enligt bestämda mått och enklare matlagningsmöjligheter ska finnas på varje boendes rum, trots att man sällan eller aldrig använder de pentryn som installeras. Ofta kopplar man rutinmässigt aldrig in plattorna för att förebygga olyckor. I stället för kök installerade i de enskilda boendes rum efterfrågar både boende och verksamhet i dag gemensamma matsalar.

Under Maria Larssons tid som äldreminister initierades Socialstyrelsens undersökningar för hur de äldre uppfattar maten och ser på måltidsstunden tillsammans med de övriga boende. Dessförinnan hade ingen frågat. De boende har givit höga betyg om såväl maten  som måltidsstunden. Enligt undersökningar tycker en stor andel, 77 procent, att maten som serveras brukar smaka bra. 70 procent upplever att måltiderna på äldreboendet är en trevlig stund på dagen.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

Är det inte dags att verka för att se över Boverkets normer för kök i äldreboendelägenheter?