Fråga 2015/16:1019 Samordning av flyktinghanteringen

av Mikael Cederbratt (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Enligt uppgifter i bland annat DN den 19 december 2015 och TT den 22 december 2015 utsåg statsministern i slutet av september migrationsminister Morgan Johansson till samordnare för regeringens flyktinghantering. Beslutet ledde utifrån sett inte till någon större aktivitet från vare sig regeringens eller migrationsministerns sida. Tvärtom har regeringen kritiserats av många för saktfärdigheten i hanteringen av flyktingsituationen.

I slutet av februari 2016 meddelade statsministern att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson fått ett nytt uppdrag. Enligt Regeringskansliets hemsida är uppdraget att ”samordna och inrikta regeringens arbete med flyktingsituationen”. Ylva Johanssons närmare uppgift är, också enligt Regeringskansliets hemsida, att identifiera och samordna de politiska initiativ inom samtliga politikområden som krävs för att vi ska klara den stora samhällsutmaning vi nu står inför.

Statsministern ansvarar för Regeringskansliets organisation och arbetsformer och har enligt de uppgifter som finns att tillgå själv fattat besluten gällande både migrationsministerns och arbetsmarknadsministerns samordningsuppdrag. Som konstitutionsutskottet tidigare har påpekat är det statsministern som svarar på frågor gällande övergripande överväganden för regeringens arbete. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

 

Har statsministern redan i ett tidigare skede fråntagit justitie- och migrationsminister Morgan Johansson uppgiften att samordna regeringens flyktinghantering, eller innebär arbetsmarknadsministerns nya uppdrag att regeringen får två statsråd med ansvar för samordning av regeringens arbete i denna del?