Fråga 2015/16:1016 Den svenska insatsen i Grekland

av Mikael Cederbratt (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Personal från Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och polispersonal från Kustbevakningen finns bland det som det har uppgetts att Sverige kan komma att bidra med i den akuta situationen som råder i Grekland.

Samtidigt meddelar samtliga myndigheter att de redan har en mycket ansträngd situation och att man kan få svårt att avvara både personal och andra resurser utan att annan verksamhet på hemmaplan blir lidande. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att bistå Grekland, och hur kommer dessa att påverka myndigheternas verksamheter på hemmaplan?