Fråga 2015/16:1015 Poliser som slutar i förtid

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Polismyndigheten har presenterat uppgifter för verksamhetsåret 2015. Omkring 300 poliser har lämnat sin anställning inom polisen före pensionsåldern. En orsak som angavs är den nya polisorganisationen. Det finns också andra skäl som exempelvis resurser, arbetsmiljö och personalens villkor. Även om detta är operativa frågor är det oerhört viktigt att regeringen – som Polismyndighetens uppdragsgivare – agerar för att situationen inte ska bli sämre. 

Polisen tappar personal till andra myndigheter, både till Säkerhetspolisen och till Migrationsverket. Kompetens förloras när erfarna medarbetare slutar innan de uppnår pension. Detta sker samtidigt som polisen omorganiserar och söker efter fler poliser i organisationen på civila poster och för yttre tjänst. 

Det finns också uppgifter om att myndigheten hindrar poliser som vill söka sig tillbaka, men nu har vissa polisregioner öppnat för den möjligheten igen för att lösa det akuta behovet. En sådan lösning måste finnas generellt och centralt för hela polisen. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att polisen ska kunna behålla men också locka tillbaka medarbetare?