Fråga 2015/16:1012 Jakthundsträning på varg

av Jens Holm (V)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Hundar får hållas lösa vid tillåten jakt eller jaktträning under särskilda tider som anges i 16 § jaktförordningen (de får då inte jaga annat än det vilt som är lovligt för jakten). Denna möjlighet varierar mycket beroende på viltart. När det gäller jaktbara specificerade arter regleras tiden för jaktträning med lös hund, med andra ord genom att den sammanfaller med jakttiden.

Det finns dock en generell tidsperiod för träning med lösdrivande hundar för övriga ej specificerade arter som går under beteckningen ”annat vilt” i förordningen. Till denna kategori räknas varg, och för dessa arter är jaktträning möjlig från den 21 augusti till den 28 februari. Detta trots att eventuell licensjakt inte tillåts på varg före den 1 januari och som längst får pågå till den 15 februari. Detta innebär att jaktträning med lösdrivande hundar exempelvis kan ske på vargar som endast är fyra till sex månader gamla. Det kan också innebära att jaktträning sker på varg med fler än en hund samtidigt.

I jaktförordningen framgår att djur som det hundtränas på inte får utsättas för onödigt lidande. Vänsterpartiet ser uppenbara risker för detta med nuvarande regelverk, som behandlar vargen som jaktbart vilt. Därutöver ser vi risker med att familjegrupper splittras och att det påverkar vargens parningsperiod.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att ändra regelverket kring jakthundsträning så att de risker som nämnts ovan åtgärdas?