Fråga 2015/16:1002 Framtiden för häktet i Västerås

av Roger Haddad (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Efter en arbetsplatsolycka vid häktet i Västerås beslutade Kriminalvården att göra en översyn av verksamheten. Enligt uppgifter är det befintliga häktet gammalt och i stort behov av renovering. Alternativet är att en ny fastighet byggs eller tas i anspråk för häktesverksamhet.

Kriminalvården har ännu inte kommit med tydliga besked och förslag. Det är mycket viktigt för berörda parter, men också för Västerås och Västmanland som helhet, att få besked. Det är angeläget att Västerås – som Sveriges sjätte största stad med placering i Mälardalen nära Stockholm och Eskilstuna – får behålla häktet. Hela rättsväsendet tjänar på att behålla häktet i Västerås eftersom samhället sparar tid, resor och andra kostnader.

Med anledning av att inga besked lämnats vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kommer ministern och regeringen vidta åtgärder för att säkerställa att Västerås får behålla sitt häkte även i framtiden?